O B A V J E Š T E NJ E

Poštovane kolegice i kolege,

       molimo vas da prije preduzimanja bilo kakvih radnji u smislu otvaranja ili promjene lokacije privatnih stomatoloških ordinacija i privatnih zubotehničkih laboratorija na području Kantona Sarajevo kontaktirate Stomatološku komoru Kantona Sarajevo Ul. Čekaluša br.63, Sarajevo, telefon 033 266 546, radi detaljnih informacija.

Seminar za doktore stomatologije, stomatološke sestre i zubne tehničare, 12.10.2017.

Objavljeno: ponedjeljak, 18 Septembar 2017

Poštovani/e

Obavještavamo vas da Stomatološka komora Kantona Sarajevo, organizuje seminar  za doktore stomatologije, stomatološke sestre i zubne tehničare, dana  12-og  oktobra  2017. godine u prostorijama Stomatološkog fakulteta sa Klinikama Sarajevo.

Teme seminara:

    1. ASISTIRANJE U TOKOM ENDODONTSKOG I RESTORATIVNOG TRETMANA
     Predavač; Doc.dr.sc. Lajla Hasić Branković
    2. PJESKARENJE ZUBA
     Predavač; Doc.dr.sc. Samra Korač
    3. KOFERDAM-HANDS ON COURSE
     Predavač; Doc.dr.sc. Lajla Hasić Branković

Seminar će se održati u 12.10.2017. u 15:00 sati, u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo

 

Kotizacija: 30KM

Prijave i uplate izvršiti do 06.10.2017.

Seminar se boduje sa 5 bodova

Prijave na telefon 033 266 546 i 061 566 004

Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

Seminar za doktore stomatologije, 05.10.2017.

Objavljeno: ponedjeljak, 18 Septembar 2017

Poštovani/e

Obavještavamo vas da Stomatološka komora Kantona Sarajevo, organizuje seminar  za doktore stomatologije, dana  05-og  oktobra  2017. godine u prostorijama Stomatološkog fakulteta sa Klinikama Sarajevo.

 

Teme seminara:

    1. ESTETIKA U STOMATOLOGIJI-KONZERVATIVNI PRISTUP
     Predavač; Doc.dr.sc. Alma Prcić Konjhodžić
    2. LONGITUDALNE FRAKTURE  ZUBA-CRACKED TOOTH SINDROM
     Predavač; Doc.dr.sc. Irmina Tahmiščija
    3. KLINIČKA PRIMJENA CBCT U ENDODONCIJIPredavač; Doc.dr.sc. Aida Džanković

Seminar će se održati u 05.10.2017. u 15:00 sati, u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo.

 

Kotizacija: 100KM

Seminar se boduje sa 5 bodova

 

Prijave na telefon 033 266 546 i 061 566 004 do 29 septembra 2017.godine

Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

Poštovani/e

Obavještavamo vas da Stomatološka komora Kantona Sarajevo, organizuje seminar  za doktore stomatologije, dana  05-og  oktobra  2017. godine u prostorijama Stomatološkog fakulteta sa Klinikama Sarajevo.

 

Teme seminara:

1.   ESTETIKA U STOMATOLOGIJI-KONZERVATIVNI PRISTUP

Predavač; Doc.dr.sc. Alma Prcić Konjhodžić

 

2.   LONGITUDALNE FRAKTURE  ZUBA-CRACKED TOOTH SINDROM

Predavač; Doc.dr.sc. Irmina Tahmiščija

 

3.   KLINIČKA PRIMJENA CBCT U ENDODONCIJI

Predavač; Doc.dr.sc. Aida Džanković

 

Seminar će se održati u 05.10.2017. u 15:00 sati, u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo.

 

 

Kotizacija: 100KM

 

Seminar se boduje sa 5 bodova

Prijave na telefon 033 266 546 i 061 566 004 do 29 septembra 2017.godine

Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

Orthodontics and dental traumatology: a kaleidoscope of options - 02.06.2017.

Objavljeno: četvrtak, 13 April 2017

SEMINAR I RADIONICA ZA ORTODONTE KOJI SE ODRŽAVAJU 2. I 3. JUNA 2017. GODINE SU SPONZORISANI OD Johnson & Johnson.

Friday, 2017 june 2nd

Orthodontics and dental traumatology:

a kaleidoscope of options.

Prof. Alberto Caprioglio

9.00 -   9.15          Introduction

9.15 - 10.00           Preventive orthodontics and loss of baby teeth

10.00 - 11.00         Management of a traumatized permanent immature tooth

11.00 - 11.30         Coffee break

11.30 - 12.00         Management of a traumatized permanent mature tooth

12.00 - 12.30         Management of an ex-articulated tooth

12.30 - 13.00         Management of edentulous space after a dental trauma

13.00 - 14.30         Lunch

14.30 - 15.00         How to prepare an orthodontic splint

15.00 - 16.30         Hand on course: preparation of an orthodontic splint        

 

Abstract:

Orthodontics has an important role to play in the treatment of patients with dental traumas when one considers the manifold consequences to dental development and various treatment options presently available.

Saznajte više...Orthodontics and dental traumatology: a kaleidoscope of options - 02.06.2017.