O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

Preventivne zakonske mjere

Poštovani, prezentaciju možete preuzeti na vezi ispod:

Zakon-o-zaštiti-stanovništva-od-zaraznih-bolesti

 

PREVENTIVNE ZAKONSKE MJERE

PREDAVANJE I RADIONICA 18.02.2017.

Objavljeno: utorak, 31 Januar 2017

facebook event coverDenta De d.o.o. Sarajevo u saradnji sa W&H Dentalwerk Burmoos, VDW GmbH, i Dentalgrupom d.o.o. Sarajevo, dana 18.02.2017. godine, sa početkom u 09:00 h organizuje jednodnevno predavanje i radionicu iz mašinske endodoncije.

Saznajte više...PREDAVANJE I RADIONICA 18.02.2017.

Seminar za opće stomatologe i ostale zainteresovane - 22.02. 2017.

Objavljeno: utorak, 17 Januar 2017

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za opće stomatologe i ostale zainteresovane 22.02. 2017. sa temom:

Teme:

1. Karijes mliječnih zuba-dileme i strahovi
Predavač: Prof. dr.sc. Sedin Kobašlija

2. Dijagnoza i opcije tretmana rane karijesne lezije
Predavač: Prof. dr.sc. Amina Huseinbegović

3. Atraumatski restaurativni tretman, značaj u dječijoj stomatologiji

Saznajte više...Seminar za opće stomatologe i ostale zainteresovane - 22.02. 2017.

Seminar za opće stomatologe, ortodonte i ostale zainteresovane 14.12.2016.

Objavljeno: ponedjeljak, 14 Novembar 2016

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za opće stomatologe, ortodonte i ostale zainteresovane 14.12.2016. sa temom:

1. Kada uputiti pacijenta ortodontu 
   

     Predavači: 
         
           Prof.dr.sc. Enita Nakaš 
           Doc dr sc. Alisa Tiro

 

Seminar će se održati u

Opširnije: Seminar za opće stomatologe, ortodonte i ostale zainteresovane 14.12.2016.