Dobrodošli
Stomatološka Komora Kantona Sarajevo osnovana je 06.06.2014. godine.
Rješenje o registraciji Broj: 065-0-Reg-14-001060
Glavni ciljevi Komore su: očuvanje i zaštita intersa profesije stomatologa, zadovoljenje stručnih u vlastitih potreba stomatologa, osiguranje uvijeta za organizovan nastup stomatologa prema državnim organima, zavodima zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, udruženjima, zdravstvenim ustanovama, proizvođačima i dobavljačima medicinske opreme, zaštita zdravlja građana.
Strukturu Komore sačinjavaju: Skupština, Upravni odbor, Predsjednik Komore, Nadzorni odbor, Sud časti, Odbor za standarde i normative u zdravstvu, odbor za trajno usavršavanje.
 

Preuzmite obrazac sa uputstvom za podnošenje Zahtjeva za člana Komore i detaljnim informacijama o
postupku učlanjenja. Za dodatne
informacije molmo kontaktirajte nas putem telefona: 033 266 546.

Najnovije informacije

STOMATOLOŠKA KOMORA
KANTONA SARAJEVO

Adresa:Čekaluša br. 63
71 000 Sarajevo
Tel: 033 266 546

 Cet. 31.10.2019.    O B A V I J E S T

Obavještavamo vas da Stomatološka komora Kantona Sarajevo, organizuje seminar za doktore stomatologije, dana 28-og novembra 2019. godine u amfiteatru Stomatološkog fakulteta Sarajevo.

Teme seminara:
Oralni mukozitis uzrokovan zračenjem-dijagnostički I terapijski protokol (60 min) Predavač; Doc.dr.sc. Sanja Hadžić
Dentinska preosjetljivost-terapijski izazov (60 min ) Predavač; Doc.dr.sc. Mirjana Gojkov Vukelić
Parodontalno kauzalno liječenje (60 min) Predavač; Doc.dr.sc. Enes Pašić

Seminar će se održati u 28.11.2019. u 15:00 sati, u amfiteatru Stomatološkog fakulteta Sarajevo.

Kotizacija: 70 KM
Seminar se boduje sa 8 bodova
Prijave na telefon 033 266 546 i 061 566 004 do 25.11.2019.godine
Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

_____________________________________________________________________

Sri. 09.10.2019.    O B A V I J E S T

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za stomatološke sestre i zubne tehničare dana 26.10. 2019. sa temom:

Prevencija profesionalnih oboljenja u stomatologiji (120 min)
Predavač: Dr. Azra Jelešković

Seminar će se održati 26.10.2019.god. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 10:00 sati.

Seminar će biti bodovan sa 5 bodova.
Kotizacija - 30 KM
Prijave na telefon 033/266-546 i 061/566-004 do 21.10.2019.god.
Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

_____________________________________________________________________

Sri. 26.11.2014.    OBAVIJEST

Obavje�tavamo vas da Stomatološka komora Kantona Sarajevo, 5. decembra 2014. godine, organizuje predavanje na temu:

ORTOGNATA HIRURGIJA
Predavač: Dr. Paolo Biondi- Maksilofacijalni hirurg

Predavanje će se odr�ati u petak 5.12.2014, 18:00 sati u amfiteatru Stomatološkog fakulteta sa klinikama, Sarajevo.

Učesnici će moći donijeti svoje slučajeve za konsultaciju sa dr.Biondi.
Cijena je 100 KM, i molimo vas da pripremite dopis za bodovanje.

_____________________________________________________________________

čet. 13.11.2014.    OBAVIJEST

Obavje�tavamo vas da Stomatološka komora Kantona Sarajevo, organizuje stručni seminar 9. decembra 2014. godine.

Stručni seminar

_____________________________________________________________________

Uto. 04.11.2014.    OBAVIJEST

Obavje�tavamo vas da Stomatolo�ka komora Kantona Sarajevo, organizuje Tweed seminar od 5-7. decembra 2014. godine.

Raspored odr�avanja seminara je:

Friday 5.12.
9.00-13.00

Tweed "reminding" introducing and diagnosis lecture. Repeat wire bending (omega, closing, helix, shoe horn), repeat first order

14.00-19.00
Coordinated archwires. Lecture third order. Third order exercises. Case reports

Saturday 6.12.
9.00-13.00

Third order exercises. Soldering. Repeat wire bending

14.00-19.00
Lecture II order. Second order exercise. Case reports

Sunday 7.12.
9.00-13.00

Coordinated archiwires with first, third and second order bends. Soldering

Predava�: Dr Giovanni Biondi

SEMINAR JE BODOVAN SA 10 BODOVA
Kotizacija do 01.12. 2014. U iznosu od 400 KM ili 200 Eura
Prijave na tel.033 266 546 ili 061 566 004 do 01.12.214.
Uplate vr�iti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

_____________________________________________________________________

Uto. 09.09.2014.    OBAVIJEST

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za stomatološke sestre, dana 12.09. 2014. sa temom:

1. Urgentna stanja u stomatološkoj praksi
Predavač : Dr. Dino Dizdarević

 

Seminar će se održati u 12.09.2014. u Multimedijalonoj sali Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 14:00 sati.


Seminar je bodovan sa 6 bodova.

Prijave na telefon komore 033 266 546 ili 061 566 004 do 10.09.2014. godine.


Kotizacija 30 KM

 

Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

_____________________________________________________________________


Pet. 11.07.2014.    OBAVIJEST

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara sa temom:

1. Materijali u dječijoj stomatologiji
    Predavač Prof. dr.sc. Sedin Kobašlija

2. Metalne krunice u dječijoj stomatologiji
   Predavač Doc.dr.sc. Nina Marković

3. Kliničke smjernice za sigurnu upotrebu fluorida

   Predavač Doc.dr.sc. Amila Zukanović

 

Seminar će se održati u 03.10.2014. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 14 sati.


Seminar je bodovan sa 6 bodova.

Prijave na telefon komore 033 266 546 ili 061 566 004


Kotizacija 80 KM

 

Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

_____________________________________________________________________

Pet. 11.07.2014.    OBAVIJEST

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara dana 12.09. 2014. sa temom:

 

1. Alternativne tehnike lokalne anestezije

   Predavač: Prof.dr.sc. Samir Prohić

2. Krvno prenosive infekcije u stomatološkoj praksi-suvremeni pristup

   Predavač : Doc.dr.sc. Sadeta Šečić

3. Dentalna implantologija u estetskoj regiji

    Predavač : Prof.dr.sc. Samir Prohić

 

Seminar će se održati u 12.09.2014. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 13:00 sati.

 

Seminar je bodovan sa 6 bodova.

 

Prijave na telefon komore 033 266 546 ili 061 566 004 do 05.06.2014.

 

Kotizacija 100 KM

 

Uplate izvršiti do 06.09.2014. Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

_____________________________________________________________________

Uto. 17.06.2014.    OBAVIJEST

Obavještavaju se svi članovi Stomatološke Komore Kantona Sarajevo, koji nisu izmirili svoje obveze plaćanja članarine, da iste uplate na račun SKKS, na račun u
UniCredit Banka br: 3387202210780838 do 01.08.2014. godine.

Svi koji nisu izmirili zaostale članarine će nakon 01.08. 2014. biti isključeni iz članstva,
a izdati im Dokumenti /Licence/ će biti poništeni.


Lijep pozdrav

_____________________________________________________________________


Uto. 13.05.2014.    OBAVIJEST

Komora liječnika, doktora stomatologije, zubnih tehničara i stomatoloških sestara Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara dana 13..06. 2014. sa temom:

 

   

1. Alternativne tehnike lokalne anestezije
Predavač : Prof.dr.sc. Samir Prohić

2. Krvno prenosive infekcije u stomatološkoj praksi-suvremeni pristup
Predavač : Doc.dr.sc. Sadeta Šečić

3. Dentalna implantologija u estetskoj regiji
Predavač : Prof.dr.sc. Samir Prohić

      

Seminar će se održati u 13.06.2014. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo,
sa početkom u 13:00 sati.

Seminar je bodovan sa 6 bodova.
Prijave na telefon komore 033 266 546 ili 061 566 004 do 05.06.2014.

Kotizacija za doktore 100 KM
Uplate izvršiti do 05.06.2014.
Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

 


_____________________________________________________________________________________________

Sri. 23.04.2014.    OBAVIJEST

Poštovani,

Obavještavamo vas da smo dana 22.04.2014. godine putem zvanične web stranice Stomatološke Komore FBiH, došli do saznanja da je dana, 16.04.2014. godine osnovana Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, te da je inicijativni odbor Stomatološka Komora F BiH. Nakon izvršene provjere kod nadležnog suda, utvrdili smo da se radi o netačnoj informaciji.

KOMORA


_____________________________________________________________________________________________

Sri. 19.03.2014.    OBAVIJEST

Komora liječnika, doktora stomatologije, zubnih tehničara i stomatoloških sestara Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara

 

12.05.2014.  od 09:00 -18:00 sati u

Multimedijalnoj Sali Stomatološkog fakulteta Sarajevo

 

sa temom:

 

 

1.    Paradontalna priprema ortodontskih pacijenata

 Prof.dr Haviye Nazliel Erverdi

šef katedre za paradontologiju-Marmar Univ. Istanbul

 

2.    Mini implantati u ortodonciji

 Predavač: Prof.dr. Nejjat Erverdi,

šef katedre za ortodonciju-Marmar Univ. Istanbul

 

     

Seminar je bodovan sa 8 bodova.

 

Prijave na telefon komore 033 266 546 ili 061 566 004

 

Kotizacija do 30.04. 2014. godine  150KM

Kotizacija poslije 30.04.2014. godine 200KM

 

Uplate vršiti kod UniCredit  Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

 

 


_____________________________________________________________________________________________

Uto 04.03.2014.    OBAVIJEST

Poštovani,

Dana 21.02.2014.godine, petak, Komora liječnika-doktora stomatologije, zubnih tehničara i stomatoloških sestara Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Komora) je zaprimila Rješenje Kantonalnog suda Sarajevo, broj 09 0 Reg 017155 13 Pž, od dana 27.01.2014.godine, kojim se Rješenje o registraciji Komore ukida i predmet se vraća prvostepenom sudu (Općinskom sudu Sarajevo) na ponovni postupak. Razlog donošenja ovakvog Rješenja je proceduralna greška – izostanak notara na osnivačkoj skupštini Komore. Zbog istog, predmet će se ponoviti te će Općinski sud nakon ponovljenog postupka dostaviti Komori nalog za prevazilaženje učinjene proceduralne greške.

Bitno – sve odluke, mišljenja, licence te druge isprave izdate od strane Komore, od njene registracije 12.07.2012.godine su legalne i važeće, i donesene u skladu sa zakonom.


_____________________________________________________________________________________________

Uto 04.03.2014.    Seminar

Dana 12.04.2014. Komora liječnika-doktora stomatologije, zubnih tehničara i stomatoloških sestara Kantona Sarajevo, sa početkom u 10:00 sati organizuje seminar u amfiteatru Stomatološkog fakulteta univerziteta Sarajevo, sa temama:

1. Elektronska odometrija: Zašto ne vjerujemo apeks-lokatorima?
    Predavač : Doc.dr. Alma Prcić-Konjhodžić

2. Prednosti koje pruža ultrazvuk u savremenoj endodonciji.
    Predavač : Doc.dr. Lajla Hasić-Branković

3. Irigacija korjenskih kanala u kontekstu morfologije-savremeni koncept.
    Tehnike i sredstva. Hands on tečaj.
    Predavač : Doc.dr. Amra Vuković

4. Forenzični značaj dokumentacije u stomatološkoj ordinaciji-primjeri iz prakse.     Predavač : Doc.dr. Selma Zukić

Seminar je bodovan sa 6 bodova
Kotizacija 120 KM
Prijave do 05. 04.2014, na tel. 033 266 546 ili 061 566 004
Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780338


_____________________________________________________________________________________________

Čet 27.02.2014.
Seminar

Dana 14.03.2014. Komora liječnika-doktora stomatologije, zubnih tehničara i stomatoloških sestara Kantona Sarajevo, sa početkom u 13:00 sati organizuje seminar u amfiteatru Stomatološkog fakulteta univerziteta Sarajevo, sa temama:

1. Elektronska odometrija: Zašto ne vjerujemo apeks-lokatorima?
Predavač : Doc.dr. Alma Prcić-Konjhodžić

2. Prednosti koje pruža ultrazvuk u savremenoj endodonciji. Doc.dr. Lajla Hasić-Branković

Kotizacija 50KM
Prijave do 11. 03.2014,
na tel. 033 266 546033 266 546 ili 061 566 004 061 566 004

Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pon 03.02.2014.
OBAVJEŠTENJE

Dana 23.03.2014 godine ističe krajnji rok za usklađivanje registracije PZU sa odredbama Pravilnika o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama, Službene novine F BiH, broj 26/12. Dana 30.12.2013.godine objavljen je Pravilnik o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne privatne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom, Službene novine F BiH, broj 104/13, kojim je definiran rok od 16.mjeseci za usklađivanje Rješenja o odobrenju za rad.
Odgovorna lica privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih ordinacija zahtjev za usklađivanje sa novim Pravilnikom podnose lično Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo.
Ministar zdravstva imenuje komisiju koja će po službenoj dužnosti izvršiti neposredni nadzor odnosno podnosioci zahtjeva neće vršiti uplate za izlazak Komisije Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

S poštovanjem,

Predsjednik Komore
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pon 30.12.2013.
IBSA Academy

Poziv za učešće na II edukaciju primjene proizvoda na bazi hijaluronske kiseline koji se koriste za tretmane biokomplementacije i biorekonstrukcije

23, 24 i 25. januar 2014. g.

Poštovani,

Kompanija Apomedical, kao generalni zastupnik Viscoderm®system proizvoda za Bosnu i Hercegovinu, organizuje edukaciju za doktore medicine i doktore stomatologije koji žele da steknu vještine apliciranja proizvoda na bazi hijaluronske kiseline i uvedu u svoju praksu dodatne usluge, koje će zadovoljiti potrebe pacijenata koji bi imali želju da se podvrgnu tretmanima ove vrste.

Viscoderm®system proizvodi su jedini do sada registrovani proizvodi, na bazi hijaluronske kiseline na našem tržištu.
Specifičnost edukacije je činjenica da ljekarima nudimo samostalni rad u vidu apliciranja Viscoderm®system proizvoda, uz pratnju Dr. Annalise Beatini, specijaliste estetske medicine, koja već dugi niz godina radi za Švajcarsku farmaceutsku kompaniju IBSA, proizvođača Viscoderm® anti-aging linije.

Edukacija će biti rađena po evropskim standardima, cjelodnevna i sačinjavat će grupu od 10 učesnika. Edukacija se sadrži iz teoretskog i praktičnog dijela, u skladu sa najvišim standardom struke.

Teoretski dio: Učesnici se upoznaju sa Viscoderm®system proizvodima i domenima njihove primjene.
Praktični dio: Učesnici će imati priliku gledati tretman apliciranja na pacijentu od strane Dr. Beatini. U nastavku će ljekari na
svojim pacijentima raditi – aplicirati samostalno uz asistenciju Dr. Beatini. Učesnici svoje znanje stiču u interaktivnom radu, kao
i posmatranjem rada kolega učesnika. Ljekari su obavezni dovesti svog pacijenta na edukaciju.

Pacijent ne smije koristiti antikoagulantnu terapiju kao i terapiju analgetika i antipiretika. Koža pacijenta trebala bi biti sa blagim
trofizmom ili ožiljcima od akni. Pacijent može biti podvrgnut apliciranju proizvoda i na području tanke kože oko očiju, vrata,
dekoltea i ruku. U tretmanu mezoterapije, koristi se proizvod za sprečavanje ranih znakova starenja tako da u slučaju da se odlučite
za bilo koji od navedenih tretmana morate prilagoditi mogućnosti rada na pacijentu kojeg dovedete na edukaciju. Dr.Beatini na pokaznim pacijentima aplicira filere. U slučaju da ljekar ima iskustvo apliciranja filera, omogućavamo apliciranje istih.

Učešće na edukaciji ostvarujete uplatom kotizacije koja uključuje paket sa proizvodima Viscoderm® system:
Viscoderm 0,8% amp. x 1 , Viscoderm 1,6% amp. x 1, Viscoderm 2,0% amp. x 1 i Viscoderm Skinko 10 amp.
u iznosu od 623,79 KM sa PDV-om.


U cijenu paketa uključeno: Certifikat o učešću na edukaciji kao i DVD sa snimljenim materijalom sa edukacije, oprema korištena
za edukaciju kao i medicinski materijal, obezbijeđen simultani prevod, osvježenje na pauzi.

Paket nosite sa sobom na edukaciju, radite sa istim proizvodima i po završetku edukacije nastavljate rad u svojoj
ordinaciji.
Po završetku edukacije učesnici će steći znanje o tehnikama i načinu apliciranja i ostati u kontaktu sa kompanijom Apomedical i stručnjacima kompanije IBSA. Kroz bazu podataka, učesnici će kontinuirano biti obavještavani o novostima i dešavanjima iz
domena anti-aging, o Viscoderm®system proizvodima i studijama od strane poznatih svjetskih stručnjaka.

Broj učesnika ograničen.
U koliko ste zainteresovani potrebno je da pošaljete prijavu za učešće na navedenu e-mail adresu.
Rok za prijavu 10.01.2014.g.

Apomedical d.o.o
Vreoca 33, Ilidža, Sarajevo
Tel: 033/771-708
Kontakt osoba: Oprašić Nejra
e-mail: nejra.oprasic@apomedical.com---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pon 30.12.2013.
SEMINAR NA TEMU:

Protetski deo Mobilne nadoknade na implantima

25. i 26. 02.2014.

“Implant overdentures”  je opšte prihvacena terapija bezube donje vilice. Prezentovace se razliciti planovi terapije u zavisnosti od indikacija i kontraindikacija, hirusko postavljanje

implantata, njihov raspored kao i protokol opterecenja implantata. Objasnice se sve klinicke i laboratorijske faze izrade mobilnih nadoknada na implantatima, komplikacije  i odrzavanje.Naglasak je na protezama retiniranim sistemom lokatora u donjoj i gornjoj vilici.  Kada precka i zasto?.

Rad na akrilatnim modelima, postavljanje lokatora, direktna  metoda fiksiranja retencionih delova u donjoj totalnoj protezi.

Predavači: Prof.sci dr Muhamed Ajanović,

   dr Dragana Antunović


Uzimanje otisaka pri izradi protetskih nadoknada na implantima

Radionica ima za cilj da vas upozna s razlicitim protetskim resenjima: nacin odredjivanja odgovarajucih abatmenta,
izbor otisnih masa,
direktna i indirektna metoda uzimanja otisaka za protetske nadoknade fiksirane  srafljenjem ili cementom,
proba abatmenta(mali trikovi).
Rad na akrilatnim modelima, uzimanje otisaka direktnom i indirektnom metodom.

Predavači: dr Adis Hamzić,

dr Nevena Drobnjak

 

Seminar će se održati u 25. i 26.02.2014. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 9:00 sati.

Seminar je bodovan sa 10 bodova.

Prijave na telefon komore 033 266 546 ili 061 566 004

Kotizacija do 15.01. 2014. 800 KM ili 400 EUR

Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pon 30.12.2013.
SEMINAR NA TEMU:

13.02.2014. – I DAN

1. Karakteristike Astra Tech Dentsply implantata
2. Hirurška anatomija gornje i donje vilice
3. Periimplantacijsko planiranje i priprema
4. Implantacijske tehnike
5. Jednofazna, dvofazna ugradnja implantata
6. Imedijatna,  odložena i kasna
7. Vrste incizije i instrumentarijum
8. Tehnika ugradnja Astra Tech Dentsply implantata
9. Hirurške komplikacije intraoperativne i rane
                    - Hands-on training hirurški


14.02.2014. -  II DAN

1. Preoperativna analiza i dijagnostika slučaja
2. Live op.
3.Protetske komponente Astra Tech
4. Otisak u implantologiji
      *otvorena kašika
      *zatvorena kašika
5. Izbor abutmenta
      *privremeni
      *definitivni
6. Protetski rad na cementiranje
7. Protetski rad na zavrtanj
8. Protetski rad na lokatorima
                    9. Protokol opterećenja implantata
10. Protetske- kasne komplikacije
11. Hands-on training – protetski

Seminar će se održati u 13. i 14.02.2014. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 10:00 sati.

Seminar je bodovan sa 10 bodova.

Prijave na telefon komore 033 266 546 ili 061 566 004

Kotizacija do 31.01. 2014. 1000 KM ili 500 EUR

Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uto 10.12.2013.
SEMINAR NA TEMU:

1. Materijali u dječijoj stomatologiji
    Predavač Prof. dr.sc. Sedin Kobašlija

2.Metalne krunice u dječijoj stomatologiji
   Predavač Doc.dr.sc. Nina Marković

Seminar će se održati u 10.01.2014. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 14 sati.

Seminar je bodovan sa 8 bodova.

Prijave na telefon komore 033 266 546 ili 061 566 004

Kotizacija do 31.12. 2013. 100 KM
Na dan kursa cijena kotizacije se uvečava za 50 % ili 50KM

Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

sinuslift---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pon 04.11.2013.
Predavanje:
Primjena proizvoda na bazi hijaluronske kiseline za tretmane biokomplementacije i biorekonstrukcije. 8 i 9 Novembar 2013, sa početkom u 9:00 h Stomatološki Fakultet u Sarajevu.

Predavač: Dr. Analisa Beatini

Komora liječnika-doktora stomatologije, zubnih tehničara i stomatoloških sestara Kantona Sarajevo u saradnji sa Kompanijom Apomedical kao generalnim zastupnikom Viscoderm® System proizvoda u organizuje stručno predavanje na temu proizvoda baziranih na hijaluronskoj kiselini i njihova primjena u praksi.
Predavanje će održati doktorica Dr. Analisa Beatini, specijalista estetske medicine iz Italije, ispred Švajcarske kompanije Ibsa proizvođača Viscoderm® System proizvoda.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čet 31.10.2013.
OBAVJEŠTENJE
Dana 14.12.2013. Komora liječnika-doktora stomatologije, zubnih tehničara I stomatoloških sestara Kantona Sarajevo, sa početkom u 9:00 sati organizuje seminar u amfiteatru Stomatološkog fakulteta univerziteta Sarajevo, sa temama:

1. Oralne prekanceroze, dijagnostički i terapijski protokol Predavač -Prof.dr.sc.Amira Dedić,

2. Mukogingivalna  hirurgija
Predavač -Doc.dr.sc. Sanja Hadžić,

3. Primjena mekog lasera u stomatološkoj praksi
Predavač -Doc.dr.sc. Mirjana Gojkov – Vukelić,

4. Vođena regeneracija tkiva u paradontologiji ( GBR I GTR) Predavač -V.ass.dr.sc. Enes Pašić.

SEMINAR JE BODOVAN SA 8 BODOVA

Kotizacija do 01.12. 2013.  100 KM
Na dan kursa cijena kotizacije se uvecava za 50KM

Uplate vršiti kod UniCredit  Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uto 24.09.2013.
SEMINAR
TWEED SEMINARY SARAJEVO 2013- 2014
Dr Giovanni Biondi-predavač

Seminar će se održati na Stomatološkom fakultetu u Sarajevu, katedra za ortodonciju.

 

First Meeting

Monday November 18th 2013

09.00 – 13.00

Lecture: “Introduction to the Tweed Philosophy and Mechanics”

Bending wire: omega loop stop, closing loop

Soldering exercises

14.00 – 18.00

Lecture: “The first order”

Bending wire: arch blanc, lower first order, upper first order, coordination exercise

Predavač: Dr Giovanni Biondi

Tuesday November 19th 2013

09.00 – 13.00

Lecture: “The Tweed Diagnosis: Cephalometric Analisys, Space Analisys”

Cephalometric and Space Analysys exercises

Bending wire: omega loop stop, closing loop, helical bulbous loop

14.00 – 18.00

Lecture: “The third order”

Bending wire: anterior third order exercise, lower and upper blanc with omega loop and third order,

construction of two coordinated archwires with first and third order

 

SEMINAR JE BODOVAN SA 10 BODOVA

Kotizacija do 01.11. 2013.

specijalizanti 200 km ili 100 eura

specijalisti : 300 km ili 150 eura
 

Na dan kursa cijena kotizacije se uvecava za 100 KM (50 eura)

Uplate vršiti kod UniCredit  Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

 

Second Meeting

Monday February 17th 2014

09.00 – 13.00

Repeat: omega loop stop, closing loop, cherry loop,  helical bulbous loop

arch blanc, first order, third order

construction of two coordinated archwires with first and third order

14.00 – 18.00                                                                                                                                                        

Lecture: “The second order”

Bending wire: second order exercise

Soldering exercises

Predavač: Dr Giovanni Biondi

Tuesday February 18th 2014

09,00 – 13.00

Lecture: “Diagnosis on Case Reports”

Bending wires: construction of  coordinated archwires with first, third and second order

14.00 – 18.00

Soldering exercises

Bending wire: prescription archwires

Predavač: Dr Giovanni Biondi

SEMINAR JE BODOVAN SA 10 BODOVA

Kotizacija do 01.02. 2014.

specijalizanti 200 km ili 100 eura

specijalisti : 300 km ili 150 eura 

Na dan kursa cijena kotizacije se uvecava za 100 KM (50 eura)

Uplate vršiti kod UniCredit  Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

 
Uto 24.09.2013.
OBAVJEŠTENJE
Komora je 01.09.2013.počela sa izdavanjem članskih knjižica
Čet 11.07.2013.
OBAVJEŠTENJE
U PERIODU 05.08.2013. - 31.08.2013. KOMORA NEĆE RADITI ZBOG KORIŠTENJA GODIŠNJEG ODMORA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pon 20.05.2013.
STRUČNO I DEMONSTRACIJSKO PREDAVANJE
MODELLMANAGEMENT 1

14.06.2013. godine u amfiteatru Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Vrijeme održavanja 12:00
Voditelji tečaja:
Doc.dr.sc. Nikša Dulčić, dr.med.dent., spec.prot.med.dent.
viši dent.teh. .Zdravko Tometić
Kotizacija : 50 KM ( doktori ) / 20 KM ( zubni tehničari )

Prijave izvršiti do 10.06.2013. (doktori) 50 KM
Prijave izvršiti do 10.06.2013. (zubni tehničari) 20 KM
Vrijednost 5 bodova

Smartmix (AG)


više>>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pet. 03.05.2013.
STRUČNO PREDAVANJE (ELEXXION AG Laser)

Pozivamo vas da prisustvujete besplatnom sručnom predavanju i demonstraciji ELEXXION AG LASERA, koje će se održati 10.05.2013. u 13:00 sati ( amfiteatar stomatološkog fakulteta).
Predavač Mr. ing. Sci Mark Chapman-London ( sa dugogodišnjim iskustvom na području laserske tehnologije). više>>