O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

Preventivne zakonske mjere

Poštovani, prezentaciju možete preuzeti na vezi ispod:

Zakon-o-zaštiti-stanovništva-od-zaraznih-bolesti

 

PREVENTIVNE ZAKONSKE MJERE

Seminar za stomatološke sestre

Objavljeno: ponedjeljak, 01 Septembar 2014

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za stomatološke sestre, dana 12.09. 2014. sa temom:

1. Urgentna stanja u stomatološkoj praksi Predavač : Dr. Dino Dizdarević

Seminar će se održati u 12.09.2014. u Multimedijalnoj sali Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 14:00 sati.

Seminar je bodovan sa 6 bodova.

Prijave na telefon komore 033 266 546 ili 061 566 004 do 10.09.2014. godine.

Kotizacija 30 KM Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838