O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

Preventivne zakonske mjere

Poštovani, prezentaciju možete preuzeti na vezi ispod:

Zakon-o-zaštiti-stanovništva-od-zaraznih-bolesti

 

PREVENTIVNE ZAKONSKE MJERE

Seminar za zubne tehničare 05.11. 2015.

Objavljeno: utorak, 06 Oktobar 2015

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za zubne tehničare dana 05.11. 2015. sa temom:

1. Primjena CAD/CAM tehnologije u svakodnevnoj praksi (2x45 min.)
    ( Izbor materijala, prednosti i nedostatci, mogućnost kombinovanja sa klasičnim materijalima, dizajniranje u inlab program i izrada na CERAMIC/MC/N glodalici.)

    Predavači : Doc.dr.sc. Emir Berhamović

    Zub.tehničar Amar Canajas

Seminar će se održati u 05.11.2015. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 15:00 sati.
Seminar će biti bodovan sa 5 bodova.

Kotizacija 30 KM

Prijave na telefon 033 266 546 i 061 566 004 do 30.10.2015
Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838