O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

Preventivne zakonske mjere

Poštovani, prezentaciju možete preuzeti na vezi ispod:

Zakon-o-zaštiti-stanovništva-od-zaraznih-bolesti

 

PREVENTIVNE ZAKONSKE MJERE

Seminar za stomatologe, stomatološke sestre i zubne tehničare 09.02.2016.

Objavljeno: ponedjeljak, 04 Januar 2016

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za stomatologe, stomatološke sestre i zubne tehničare.

Seminar će se održati u dva dijela.

Prvi dio seminara će se održati dana 09.02. 2016. sa temom:

1. Unapređenje vještina komunikacije 
    (problem, izazovi komunikacije)

Drugi dio seminara će se održati 25.02.2016.

2. Unapređenje vještina komunikacije
     (problem, izazovi komunikacije)

Predavači:

Doc.dr.sci Enita Nakaš
Doc.dr.sci Alisa Tiro
Doc.dr.sci Vildana Džemidžić
V.Ass.dr.sci Lejla Redžepagić Vražalica

Seminar će se održati u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 15:00 sati.

Seminar će biti bodovan sa 5 bodova.

Kotizacija 30 KM

Prijave do 05.02.2016 na telefon 033 266 546 i 061 566 004
Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838