O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

Preventivne zakonske mjere

Poštovani, prezentaciju možete preuzeti na vezi ispod:

Zakon-o-zaštiti-stanovništva-od-zaraznih-bolesti

 

PREVENTIVNE ZAKONSKE MJERE

Seminar za opće stomatologe i ostale zainteresovane 23.12. 2016

Objavljeno: ponedjeljak, 14 Novembar 2016

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za opće stomatologe i ostale zainteresovane 23.12. 2016. sa temom:

1. Onkološki pacijenti u oralno-hirurškoj proceduri
    Predavač: Prof.dr.sc.Sadeta Šečić

2. Stomatološko zbrinjavanje pacijenata pod oralnom antikoaulantnom terapijom sa akcentom na krvave stomatološke intervencije 
    Predavač: Doc.dr.sc.Naida Hadžiabdić

3. Uloga stomatologa u detekciji oralnih malignoma 
    Predavač: Doc.dr.sc.Naida Hadžiabdić

Seminar će se održati u 23.12.2016. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta

Sarajevo, sa početkom u 15:00 sati.

Seminar će biti bodovan sa 5 bodova.

Kotizacija 70 KM

Prijave na telefon 033 266 546 i 061 566 004 do 19.12.2016.

Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838