O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

Preventivne zakonske mjere

Poštovani, prezentaciju možete preuzeti na vezi ispod:

Zakon-o-zaštiti-stanovništva-od-zaraznih-bolesti

 

PREVENTIVNE ZAKONSKE MJERE

Tečaj za zubne tehničare 14.12.2016

Objavljeno: ponedjeljak, 14 Novembar 2016

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju tečaja za zubne tehničare dana 14.12.2016.

Praktični tečaj za tehničare će se održati u prostorijama Stomatološke Komore Kantona Sarajevo

- VESTIBULARNA PLOČA

- KOSA RAVAN

- PODVEZ BRADE

 

Voditelji tečaja

:

  • Albina Tanović
  • Ajla Jeina
  • Aleksandra Slokar

Tečaj će se održati u 14.12.2016. u Sali Stomatološke Komore Kantona

Sarajevo, sa početkom u 15:00 sati.

Tečaj će biti bodovan sa 5 bodova.

Kotizacija 40 KM

Prijave na telefon 033 266 546 i 061 566 004 do 05.12.2016.

Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838