Seminar za opće stomatologe, ortodonte i ostale zainteresovane 14.12.2016.

Objavljeno: ponedjeljak, 14 Novembar 2016

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za opće stomatologe, ortodonte i ostale zainteresovane 14.12.2016. sa temom:

1. Kada uputiti pacijenta ortodontu 
   

     Predavači: 
         
           Prof.dr.sc. Enita Nakaš 
           Doc dr sc. Alisa Tiro

 

Seminar će se održati u 14.12.2016. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta

Sarajevo, sa početkom u 15:00 sati.

Seminar će biti bodovan sa 5 bodova.

Kotizacija 70 KM

Prijave na telefon 033 266 546 i 061 566 004 do 05.12.2016.

Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838