O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

Preventivne zakonske mjere

Poštovani, prezentaciju možete preuzeti na vezi ispod:

Zakon-o-zaštiti-stanovništva-od-zaraznih-bolesti

 

PREVENTIVNE ZAKONSKE MJERE

Seminar za opće stomatologe i ostale zainteresovane - 22.02. 2017.

Objavljeno: utorak, 17 Januar 2017

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za opće stomatologe i ostale zainteresovane 22.02. 2017. sa temom:

Teme:

1. Karijes mliječnih zuba-dileme i strahovi
Predavač: Prof. dr.sc. Sedin Kobašlija

2. Dijagnoza i opcije tretmana rane karijesne lezije
Predavač: Prof. dr.sc. Amina Huseinbegović

3. Atraumatski restaurativni tretman, značaj u dječijoj stomatologiji
Predavač: Prof. dr.sc. Mediha Selimović Dragaš

4. Vodič za upotrebu fluorida u stomatološkoj praksi
Predavač: Prof. dr.sc. Amila Zukanović

5. Vodič za stomatološki tretman trudnica
Predavač: Doc.dr.sc. Nina Marković

6.Uloga stomatologa u prepoznavanju zanemarenog i zlostavljanog djeteta
Predavač: Doc.dr.sc. Amra Arslanagić Muratbegović

7.Primjena metoda i tehnika za kontrolu ponašanja u (dječijoj) stomatologiji
Predavač: Doc.dr.sc. Elmedin Bajrić

Seminar će se održati u 22.02.2017. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 15:00 sati.
Seminar će biti bodovan sa 6 bodova.

Kotizacija 100 KM
Prijave na telefon 033 266 546 i 061 566 004 do 15.02.2017.
Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838