O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

Preventivne zakonske mjere

Poštovani, prezentaciju možete preuzeti na vezi ispod:

Zakon-o-zaštiti-stanovništva-od-zaraznih-bolesti

 

PREVENTIVNE ZAKONSKE MJERE

Seminar za ortodonte, 14. i 15. mart 2017

Objavljeno: utorak, 28 Februar 2017

Poštovani/e

Obavještavamo vas da Stomatološka komora Kantona Sarajevo, organizuje seminar  za ortodonte, dana 14 i 15 mart 2017. godine u prostorijama Stomatološkog fakulteta sa Klinikama Sarajevo.

Tema seminara:

1. Diagnosis and mandibular response

2. Adult treatment

Raspored predavanja:

14.03.2017. 15:00-18:00

15.03.2017  9:00-12:00

Predavač: Dr Giovanni Biondi

Pristup seminaru je besplatan za sve zainteresovane ortodonte, članove Komore i ostale koji nisu članovi Stomatološke Komore Kantona Sarajevo.

Seminar se boduje sa 2 boda

Prijave na telefon 033 266 546 i 061 566 004