O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

Preventivne zakonske mjere

Poštovani, prezentaciju možete preuzeti na vezi ispod:

Zakon-o-zaštiti-stanovništva-od-zaraznih-bolesti

 

PREVENTIVNE ZAKONSKE MJERE

Seminar za stomatološke sestre i zubne tehničare - 17.04. 2017.

Objavljeno: petak, 31 Mart 2017

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za stomatološke sestre i zubne tehničare dana 17.04. 2017. sa temom:

1. Kontrola infekcije u stomatologiji (60min.) 
    Predavač; Doc dr sc. Alisa Tiro

2. Značaj profesionalne komunikacije u svakodnevnom radu (60min.)
    Predavač; Doc dr sc. Elmedin Bajrić

Seminar će se održati u 17.04.2017. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 15:00 sati.
Seminar će biti bodovan sa 3 boda.

Kotizacija 30 KM

Prijave na telefon 033 266 546 i 061 566 004 do 10.04.2017.
Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838