O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

Preventivne zakonske mjere

Poštovani, prezentaciju možete preuzeti na vezi ispod:

Zakon-o-zaštiti-stanovništva-od-zaraznih-bolesti

 

PREVENTIVNE ZAKONSKE MJERE

Seminar za doktore stomatologije, 05.10.2017.

Objavljeno: ponedjeljak, 18 Septembar 2017

Poštovani/e

Obavještavamo vas da Stomatološka komora Kantona Sarajevo, organizuje seminar  za doktore stomatologije, dana  05-og  oktobra  2017. godine u prostorijama Stomatološkog fakulteta sa Klinikama Sarajevo.

 

Teme seminara:

    1. ESTETIKA U STOMATOLOGIJI-KONZERVATIVNI PRISTUP
     Predavač; Doc.dr.sc. Alma Prcić Konjhodžić
    2. LONGITUDALNE FRAKTURE  ZUBA-CRACKED TOOTH SINDROM
     Predavač; Doc.dr.sc. Irmina Tahmiščija
    3. KLINIČKA PRIMJENA CBCT U ENDODONCIJIPredavač; Doc.dr.sc. Aida Džanković

Seminar će se održati u 05.10.2017. u 15:00 sati, u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo.

 

Kotizacija: 100KM

Seminar se boduje sa 5 bodova

 

Prijave na telefon 033 266 546 i 061 566 004 do 29 septembra 2017.godine

Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

Poštovani/e

Obavještavamo vas da Stomatološka komora Kantona Sarajevo, organizuje seminar  za doktore stomatologije, dana  05-og  oktobra  2017. godine u prostorijama Stomatološkog fakulteta sa Klinikama Sarajevo.

 

Teme seminara:

1.   ESTETIKA U STOMATOLOGIJI-KONZERVATIVNI PRISTUP

Predavač; Doc.dr.sc. Alma Prcić Konjhodžić

 

2.   LONGITUDALNE FRAKTURE  ZUBA-CRACKED TOOTH SINDROM

Predavač; Doc.dr.sc. Irmina Tahmiščija

 

3.   KLINIČKA PRIMJENA CBCT U ENDODONCIJI

Predavač; Doc.dr.sc. Aida Džanković

 

Seminar će se održati u 05.10.2017. u 15:00 sati, u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo.

 

 

Kotizacija: 100KM

 

Seminar se boduje sa 5 bodova

Prijave na telefon 033 266 546 i 061 566 004 do 29 septembra 2017.godine

Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838