O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

OBAVJEŠTENJE

Poštovani,

obavještavamo vas da se promocija, kompanije Takara Belmont Global iz Japana koja je bila planirana dana 13. II 2018. u amfiteatru Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, a koju je trebao realizovati g. Atsushi Inamori, glavni eksport menadžer kompanije, zbog bolesti predavača OTKAZANA.

O novom terminu održavanja ćemo vas naknadno obavjestiti.

STOMATOLOŠKA KOMORAKANTONA SARAJEVO

Seminar za doktore stomatologije 29.11.2017.

Objavljeno: petak, 03 Novembar 2017

Poštovani/e

Obavještavamo vas da Stomatološka komora Kantona Sarajevo, organizuje seminar za doktore stomatologije, dana 29-og novembra 2017. godine u Sali Stomatološke Komore Kantona Sarajevo.

Teme seminara:

  • 1. POTENCIJALNO MALIGNE ORALNE LEZIJE- DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PROTOKOL (45 min) 
    Predavač; Doc.dr.sc. Sanja Hadžić
  • 2. VOĐENA KOŠTANA REGENERACIJA (45 min)
    Predavač; Doc.dr.sc. Mirjana Gojkov Vukelić
  • 3. PROFESIONALNE BOLESTI DOKTORA STOMATOLOGIJE (45 min)
    Predavač; Doc.dr.sc. Enes Pašić

Seminar će se održati u 29.11.2017. u 15:00 sati, u sali Stomatološke Komore Kantona Sarajevo.

Poslije predavanja biće održan sastanak sekcije oralna medicina i parodontologija.

Kotizacija: 100 KM

Seminar se boduje sa 5 bodova
Prijave na telefon 033 266 546 i 061 566 004 do 10.11.2017.godine
Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838