O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

Preventivne zakonske mjere

Poštovani, prezentaciju možete preuzeti na vezi ispod:

Zakon-o-zaštiti-stanovništva-od-zaraznih-bolesti

 

PREVENTIVNE ZAKONSKE MJERE

Seminar za doktore stomatologije 22.11.2017.

Objavljeno: petak, 03 Novembar 2017

Poštovani/e
Obavještavamo vas da Stomatološka komora Kantona Sarajevo, organizuje seminar za doktore stomatologije, dana 22-og novembra 2017. godine u prostorijama Stomatološkog fakulteta sa Klinikama Sarajevo.

Teme seminara:

   • 1. PREVENTIVNE MJERE U STOMATOLOGIJI (45 min) 
    Predavač: Doc.dr.sc. Lejla Redžepagić Vražalica 
   • 2. SELEKTIVNO BRUŠENJE MLIJEČNIH ZUBA (45 min) 
    Predavač: Doc.dr.sc. Vildana Džemidžić  

Seminar će se održati u 22.11.2017. u 15:00 sati, u sali Stomatološke Komore Kantona Sarajevo.

Kotizacija: 60 KM

Seminar se boduje sa 3 boda
Prijave na telefon 033 266 546 i 061 566 004 do 10.11.2017.godine
Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838