O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

Preventivne zakonske mjere

Poštovani, prezentaciju možete preuzeti na vezi ispod:

Zakon-o-zaštiti-stanovništva-od-zaraznih-bolesti

 

PREVENTIVNE ZAKONSKE MJERE

Seminar za doktore stomatologije 14.06.2018.

Objavljeno: utorak, 05 Juni 2018

Poštovani/e,

obavještavamo vas da Stomatološka komora Kantona Sarajevo, organizuje seminar.
Seminar je pripremljen za doktore stomatologije, bilo da su članovi Stomatološke komore Kantona Sarajevo ili neke druge Komore.

Teme:

1. Temporomandibularne disfunkcije, etiologija, simptomatologija, dijagnostika, terapija (90min)
     Predavač: Doc.dr.sc. Sanela Strujić Porović

2. Protetska terapija pacijenata sa opturator protezama (90min)
     Predavač: Doc.dr.sc. Amela Dardagan Đonlagić

Seminar će se održati u 14.06.2018. u 15:00 sati, u sali Stomatološke Komore Kantona Sarajevo.

Kotizacija: 80 KM
Seminar se boduje sa 5 bodova

Broj učesnika je ograničen, pa vas molimo da nas kontaktirate što prije radi prijave i rezervacije mjesta.

Prijave na telefon 033 266 546 i 061 566 004 do 12.06.2018.godine

Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838