Osnivanje ordinacija

Objavljeno: ponedjeljak, 27 Oktobar 2014

Ova stranica služi da na njoj pronađete odgovarajuće dokumente za osnivanje privatne prakse, grupne privatne prakse, zdravstvene ustanove, te za preseljenje na novu lokaciju ili osnivanje podružnica.

Ove dokumente možete prenijeti na vaše računalo i štampati kako bi ih mogli popuniti i poslati u Stomatološku Komoru Kantona Sarajevo. 

 

Privatna praksa-polivalentna:
Privatna praksa - osnivanje
Privatna praksa - osnivanje na novoj adresi

Privatna praksa-specijalistička:
Privatna praksa -specijalistička - osnivanje
Privatna praksa - specijalistička - osnivanje na novoj adresi
Privatna praksa - specijalistička- zatvaranje

Grupna privatna praksa:
Grupna privatna praksa - osnivanje
Grupna privatna praksa - osnivanje na novoj adresi
Grupna privatna praksa - zatvaranje

Trgovačko društvo:
Trgovačko društvo - osnivanje
Trgovačko društvo - osnivanje na novoj adresi
Trgovačko društvo - osnivanje podružnice
Trgovačko društvo - proširenje djelatnosti

Zdravstvena ustanova:
Zdravstvena ustanova - osnivanje
Zdravstvena ustanova - osnivanje na novoj adresi
Zdravstvena ustanova - osnivanje podružnice
Zdravstvena ustanova - proširenje djelatnosti