Propisi u zdravstvu

Objavljeno: ponedjeljak, 27 Oktobar 2014
Zakoni
Zakon o stomatološkoj djelatnosti('Službene novine FBiH' 37/12)    
Uredbe
Uredba o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korišćenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka('Službene novine Kantona Sarajevo' 38/07, 29/08, 40/14)    
Pravilnici
Pravilnik o nacinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstve zatite u Kantonu Sarajevo('Službene novine Kantona Sarajevo' 35/10)    
Pravilnik o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije ('Službene novine FBiH' 6-11 1 dio, 2 dio, 3 dio, 4 dio, 5 dio, 6 dio, 7 dio, 11/11, 17/11, 22/11, 26/11, 41/12, 79/12, 55/13, 82/11, 52/14, 54/14 - Planovi i programi specijalizacija za doktore medicine i doktore stomatologije, 84/14)