Obavještenje - 05.05.2015

Objavljeno: utorak, 05 Maj 2015

Obavještavamo vas da je Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (AKAZ) pokrenula specijalizirani web portal o medicini zasnovanoj na dokazima pod nazivom „Kutak za EBM trenutak".

Svrha portala je informativno edukacijska komunikacija peer-to-peer kojom bi se kolegama, zdravstvenim i medicinskim radnicima i profesionalcima , na multimedijalni način, olakšalo sticanje osnovnih znanja iz medicine zasnovane na dokazima i pristup relevantnim informacijama putem odnosnih elektronskih tražilica i pretraga.

Portal možete naći na stranici www.akaz.ba