OBAVJEŠTENJE - 23.04.2014

Objavljeno: srijeda, 23 April 2014

Poštovani,

Obavještavamo vas da smo dana 22.04.2014. godine putem zvanične web stranice Stomatološke Komore FBiH, došli do saznanja da je dana, 16.04.2014. godine osnovana Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, te da je inicijativni odbor Stomatološka Komora F BiH. Nakon izvršene provjere kod nadležnog suda, utvrdili smo da se radi o netačnoj informaciji.