Upis i izdavanje licence

Objavljeno: ponedjeljak, 27 Oktobar 2014

Poštovani članovi i budući članovi Stomatološke Komore Kantona Sarajevo,

Ova stranica služi da na njoj pronađete odgovarajuće dokumente za izdavanje licence.

Ove dokumente možete prenijeti na vaše računalo i štampati kako bi ih mogli popuniti i poslati u Stomatološku Komoru Kantona Sarajevo.

Zahtjev za registraciju

Izjava o poštivanju etičkih i deontoloških načela


Uputa za izdavanje Odobrenja za samostalni rad

1. Za pristup u članstvo Komore potrebno je slijedeće;

2. Poništavanje licence koja je istekla

3. Odobrenje za izdavanje nove licence

4. Rok za izdavanje licence ako su uslovi za izdavanje ispunjeni.

 


Doktor stomatologije obavezan je dokumente dostaviti Uredu za registraciju i licenciranje u originalu ili u preslikama ovjerenim kod javnog bilježnika. Ukoliko se dokumentacija predaje lično, može se predati i kopija uz predočenje na uvid originalnog dokumenta.

za ostale informacije obratite se na Tel: 033 266 546