Obnavljanje licence

Objavljeno: ponedjeljak, 27 Oktobar 2014

U skladu sa Pravilnikom o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad ( licence) i dozvole za rad doktor dentalne medicine je u obavezi predati zahtjev za obnovu Odobrenja mjesec dana prije isteka roka.

 

Zahtjev se podnosi direktno u prostorijama Komore

Podsjećamo da svaki član Komore prema Pravilniku o stručnom usavršavanju člana Komore je obvezan sakupiti minimalnih 10 bodova godišnje od datuma izdavanja Odobrenja. Bodovi nisu vezani uz kalendarsku godinu, te se ne mogu prenositi.

Prije dostavljanja Zahtjeva, molimo Vas da provjerite svoje bodove.

Obavezno priložiti:

1.     Zahtjev za obnavljanje odobrenja 

2.     Izjavu o poštivanju kodeksa etike Stomatološke Komore KS

3.     originalne diplome i potvrde sa tečajeva stručnog usavršavanja ukoliko nisu evidentirani u elektronskoj evidenciji tokom valjanog Odobrenja za samostalni rad

4.     ostale dokumente temeljem kojih dokazujete sakupljene bodove. Sva dokumentacija mora se dostaviti u originalu ili ovjerena od javnog bilježnika.