Obnavljanje licence

Objavljeno: ponedjeljak, 27 Oktobar 2014

Poštovani članovi i budući članovi Stomatološke Komore Kantona Sarajevo,

Ova stranica služi da na njoj pronađete odgovarajuće dokumente za izdavanje licence. Ove dokumente možete prenijeti na vaše računar i štampati kako bi ih mogli popuniti i poslati u Stomatološku Komoru Kantona Sarajevo.

Opširnije: Obnavljanje licence

Upis i izdavanje licence

Objavljeno: ponedjeljak, 27 Oktobar 2014

Poštovani članovi i budući članovi Stomatološke Komore Kantona Sarajevo,

Ova stranica služi da na njoj pronađete odgovarajuće dokumente za izdavanje licence.

Ove dokumente možete prenijeti na vaše računalo i štampati kako bi ih mogli popuniti i poslati u Stomatološku Komoru Kantona Sarajevo.

Opširnije: Upis i izdavanje licence

Osnivanje laboratorija

Objavljeno: ponedjeljak, 27 Oktobar 2014

Ova stranica služi da na njoj pronađete odgovarajuće dokumente za osnivanje privatne prakse, grupne privatne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkih društva, te za preseljenje na novu lokaciju ili osnivanje podružnica.

Opširnije: Osnivanje laboratorija