Osnivanje laboratorija

Objavljeno: ponedjeljak, 27 Oktobar 2014

Ova stranica služi da na njoj pronađete odgovarajuće dokumente za osnivanje privatne prakse, grupne privatne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkih društva, te za preseljenje na novu lokaciju ili osnivanje podružnica.

 

Ove dokumente možete prenijeti na vaš računar i štampati kako bi ih mogli popuniti i poslati u Stomatološku  Komoru Kantona Sarajevo.

OSNIVANJE

Privatna praksa - dentalni laboratorij

Grupna privatna praksa - dentalni laboratorij

Zdravstvena ustanova

Trgovačko društvo

PRESELJENJE

Privatna praksa - dentalni laboratorij

Grupna privatna praksa - dentalni laboratorij

Zdravstvena ustanova

Trgovačko društvo

PROŠIRENJE DJELATNOSTI 

Zdravstvena ustanova

Trgovačko društvo

OSNIVANJE PODRUŽNICE

Zdravstvena ustanova

Trgovačko društvo