O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

OBAVJEŠTENJE

Poštovani,

obavještavamo vas da se promocija, kompanije Takara Belmont Global iz Japana koja je bila planirana dana 13. II 2018. u amfiteatru Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, a koju je trebao realizovati g. Atsushi Inamori, glavni eksport menadžer kompanije, zbog bolesti predavača OTKAZANA.

O novom terminu održavanja ćemo vas naknadno obavjestiti.

STOMATOLOŠKA KOMORAKANTONA SARAJEVO

Seminar za opće stomatologe, ortodonte i ostale zainteresovane 14.12.2016.

Objavljeno: ponedjeljak, 14 Novembar 2016

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za opće stomatologe, ortodonte i ostale zainteresovane 14.12.2016. sa temom:

1. Kada uputiti pacijenta ortodontu 
   

     Predavači: 
         
           Prof.dr.sc. Enita Nakaš 
           Doc dr sc. Alisa Tiro

 

Seminar će se održati u

Opširnije: Seminar za opće stomatologe, ortodonte i ostale zainteresovane 14.12.2016.

Tečaj za zubne tehničare 14.12.2016

Objavljeno: ponedjeljak, 14 Novembar 2016

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju tečaja za zubne tehničare dana 14.12.2016.

Praktični tečaj za tehničare će se održati u prostorijama Stomatološke Komore Kantona Sarajevo

- VESTIBULARNA PLOČA

- KOSA RAVAN

- PODVEZ BRADE

 

Voditelji tečaja

Opširnije: Tečaj za zubne tehničare 14.12.2016

Seminar za opće stomatologe i ostale zainteresovane 23.12. 2016

Objavljeno: ponedjeljak, 14 Novembar 2016

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za opće stomatologe i ostale zainteresovane 23.12. 2016. sa temom:

1. Onkološki pacijenti u oralno-hirurškoj proceduri
    Predavač: Prof.dr.sc.Sadeta Šečić

2. Stomatološko zbrinjavanje pacijenata pod oralnom antikoaulantnom terapijom sa akcentom na krvave stomatološke intervencije 
    Predavač: Doc.dr.sc.Naida Hadžiabdić

3. Uloga stomatologa u detekciji oralnih malignoma 
    Predavač: Doc.dr.sc.Naida Hadžiabdić

Saznajte više...Seminar za opće stomatologe i ostale zainteresovane 23.12. 2016