O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

Preventivne zakonske mjere

Poštovani, prezentaciju možete preuzeti na vezi ispod:

Zakon-o-zaštiti-stanovništva-od-zaraznih-bolesti

 

PREVENTIVNE ZAKONSKE MJERE

Seminar za ortodonte, 14. i 15. mart 2017

Objavljeno: utorak, 28 Februar 2017

Poštovani/e

Obavještavamo vas da Stomatološka komora Kantona Sarajevo, organizuje seminar  za ortodonte, dana 14 i 15 mart 2017. godine u prostorijama Stomatološkog fakulteta sa Klinikama Sarajevo.

Detaljnije Seminar za ortodonte, 14. i 15. mart 2017

PREDAVANJE I RADIONICA 18.02.2017.

Objavljeno: utorak, 31 Januar 2017

facebook event coverDenta De d.o.o. Sarajevo u saradnji sa W&H Dentalwerk Burmoos, VDW GmbH, i Dentalgrupom d.o.o. Sarajevo, dana 18.02.2017. godine, sa početkom u 09:00 h organizuje jednodnevno predavanje i radionicu iz mašinske endodoncije.

Saznajte više...PREDAVANJE I RADIONICA 18.02.2017.

Seminar za opće stomatologe i ostale zainteresovane - 22.02. 2017.

Objavljeno: utorak, 17 Januar 2017

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za opće stomatologe i ostale zainteresovane 22.02. 2017. sa temom:

Teme:

1. Karijes mliječnih zuba-dileme i strahovi
Predavač: Prof. dr.sc. Sedin Kobašlija

2. Dijagnoza i opcije tretmana rane karijesne lezije
Predavač: Prof. dr.sc. Amina Huseinbegović

3. Atraumatski restaurativni tretman, značaj u dječijoj stomatologiji

Saznajte više...Seminar za opće stomatologe i ostale zainteresovane - 22.02. 2017.