O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

OBAVJEŠTENJE

Poštovani,

obavještavamo vas da se promocija, kompanije Takara Belmont Global iz Japana koja je bila planirana dana 13. II 2018. u amfiteatru Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, a koju je trebao realizovati g. Atsushi Inamori, glavni eksport menadžer kompanije, zbog bolesti predavača OTKAZANA.

O novom terminu održavanja ćemo vas naknadno obavjestiti.

STOMATOLOŠKA KOMORAKANTONA SARAJEVO

Seminar za doktore stomatologije 16.11.2016.

Objavljeno: srijeda, 19 Oktobar 2016

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za doktore stomatologije 16.11.2016. sa temom:

1. Medikamentozna terapija najčeščih bolesti oralnih sluznica
     Doc.dr.sci Sanja Hadžić

2. Osnovne kliničke karakteristike gingivitisa i parodontitisa
     Doc.dr.sci Mirjana Gojkov Vukelić

3. Parodontitis i sistemske bolesti

Saznajte više...Seminar za doktore stomatologije 16.11.2016.

Seminar za stomatološke sestre i zubne tehničare - 16.11. 2016

Objavljeno: petak, 14 Oktobar 2016

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za stomatološke sestre i zubne tehničare dana 16.11. 2016. sa temom:

1. Suradnja u okviru stomatološkog tima

 

Predavači:

Opširnije: Seminar za stomatološke sestre i zubne tehničare - 16.11. 2016

Seminar za doktore stomatologije 07.10.2016.

Objavljeno: srijeda, 24 Avgust 2016

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za doktore stomatologije 07.10. 2016. sa temom:

Detaljnije...Seminar za doktore stomatologije 07.10.2016.