O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

OBAVJEŠTENJE

Poštovani,

obavještavamo vas da se promocija, kompanije Takara Belmont Global iz Japana koja je bila planirana dana 13. II 2018. u amfiteatru Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, a koju je trebao realizovati g. Atsushi Inamori, glavni eksport menadžer kompanije, zbog bolesti predavača OTKAZANA.

O novom terminu održavanja ćemo vas naknadno obavjestiti.

STOMATOLOŠKA KOMORAKANTONA SARAJEVO

Seminar za stomatološke sestre i zubne tehničare 05.10.2016.

Objavljeno: srijeda, 24 Avgust 2016

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za stomatološke sestre i zubne tehničare dana 05.10. 2016. sa temom:

Detaljnije...Seminar za stomatološke sestre i zubne tehničare 05.10.2016.

Seminar za doktore stomatologije 19.02.2016.

Objavljeno: ponedjeljak, 04 Januar 2016

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za doktore stomatologije 19.02. 2016. sa temom:

1. Etičkopravne odgovornosti stomatologa u svjetlu zdravstvene legislative (45 min.)
    Prof. Dr. Amra Vuković
2. Biološke karakteristike zubnih tkiva – uticaj na ishod stomatoloških tretmana (45 min.)
    Doc.Dr. Selma Zukić
3. Dijagnoza incipijentnog karijesa (45 min.)
    Doc.Dr. Anita Bajsman
4. Dizajn pristupnih kaviteta u endodontskoj terapiji (45 min.)
    Doc.Dr. Selma Zukić

Opširnije: Seminar za doktore stomatologije 19.02.2016.

Seminar za stomatologe, stomatološke sestre i zubne tehničare 09.02.2016.

Objavljeno: ponedjeljak, 04 Januar 2016

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za stomatologe, stomatološke sestre i zubne tehničare.

Seminar će se održati u dva dijela.

Prvi dio seminara će se održati dana 09.02. 2016. sa temom:

1. Unapređenje vještina komunikacije 
    (problem, izazovi komunikacije)

Drugi dio seminara će se održati 25.02.2016.

2. Unapređenje vještina komunikacije
     (problem, izazovi komunikacije)

Opširnije: Seminar za stomatologe, stomatološke sestre i zubne tehničare 09.02.2016.