O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

Preventivne zakonske mjere

Poštovani, prezentaciju možete preuzeti na vezi ispod:

Zakon-o-zaštiti-stanovništva-od-zaraznih-bolesti

 

PREVENTIVNE ZAKONSKE MJERE

Tečaj za zubne tehničare 14.12.2016

Objavljeno: ponedjeljak, 14 Novembar 2016

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju tečaja za zubne tehničare dana 14.12.2016.

Praktični tečaj za tehničare će se održati u prostorijama Stomatološke Komore Kantona Sarajevo

- VESTIBULARNA PLOČA

- KOSA RAVAN

- PODVEZ BRADE

 

Voditelji tečaja

Opširnije: Tečaj za zubne tehničare 14.12.2016

Seminar za opće stomatologe i ostale zainteresovane 23.12. 2016

Objavljeno: ponedjeljak, 14 Novembar 2016

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za opće stomatologe i ostale zainteresovane 23.12. 2016. sa temom:

1. Onkološki pacijenti u oralno-hirurškoj proceduri
    Predavač: Prof.dr.sc.Sadeta Šečić

2. Stomatološko zbrinjavanje pacijenata pod oralnom antikoaulantnom terapijom sa akcentom na krvave stomatološke intervencije 
    Predavač: Doc.dr.sc.Naida Hadžiabdić

3. Uloga stomatologa u detekciji oralnih malignoma 
    Predavač: Doc.dr.sc.Naida Hadžiabdić

Saznajte više...Seminar za opće stomatologe i ostale zainteresovane 23.12. 2016

Seminar za doktore stomatologije 16.11.2016.

Objavljeno: srijeda, 19 Oktobar 2016

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za doktore stomatologije 16.11.2016. sa temom:

1. Medikamentozna terapija najčeščih bolesti oralnih sluznica
     Doc.dr.sci Sanja Hadžić

2. Osnovne kliničke karakteristike gingivitisa i parodontitisa
     Doc.dr.sci Mirjana Gojkov Vukelić

3. Parodontitis i sistemske bolesti

Saznajte više...Seminar za doktore stomatologije 16.11.2016.