O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

OBAVJEŠTENJE

Poštovani,

obavještavamo vas da se promocija, kompanije Takara Belmont Global iz Japana koja je bila planirana dana 13. II 2018. u amfiteatru Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, a koju je trebao realizovati g. Atsushi Inamori, glavni eksport menadžer kompanije, zbog bolesti predavača OTKAZANA.

O novom terminu održavanja ćemo vas naknadno obavjestiti.

STOMATOLOŠKA KOMORAKANTONA SARAJEVO

Tweed seminar od 14-15. decembra 2015. godine

Objavljeno: četvrtak, 26 Novembar 2015

Obavještavamo vas da Stomatološka komora Kantona Sarajevo, organizuje Tweed seminar od 14-15. decembra  2015. godine.

Raspored održavanja seminara je:

  • Monday    Dec. 14th  9:00-18:00
  • Tuesday   Dec. 15th 9:00-15:00

 

Program seminara i radionice je:

  • Repetitiion of First order excersise
  • Lecture: “The second order”
  • Bending wire: second order exercise
  • Soldering exercises
  • Lecture: “Diagnosis on Case Reports”
  • Bending wires: construction of  coordinated archwires with first, third and second order
  • Soldering exercises
  • Bending wire: prescription archwires

 

Predavač: Dr Giovanni Biondi

SEMINAR JE BODOVAN SA 5 BODOVA

Kotizacija do 10.12. 2015. U iznosu od 100 KM

Prijave na tel.033 266 546 ili 061 566 004

Uplate vršiti kod UniCredit  Banke na račun Komore KS, broj: 3387202210780838

Organizovanje seminara za doktore stomatologije 04.12. 2015.

Objavljeno: ponedjeljak, 09 Novembar 2015

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za doktore stomatologije  04.12. 2015. sa temom:

 

1.    Medikametozna terapija u paradontologiji. (45 min.)     
       Doc. dr. sc. Enes Pašić

2.    Savremeni koncept u liječenju fokalnih bolesnika.  (45 min.)
       Doc. dr. sc. Sanja Hadžić

3.    Stomatološki tretman riziko pacijenata. (45 min.)
       Doc.dr. sc. Mirjana Gojkov Vukelić

 

Seminar će biti bodovan sa  6   bodova

Seminar će se održati u 04.12.2015. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 15:00 sati.

Kotizacija  70 KM

Prijave do 30.11.2015. na telefon 033 266 546 i 061 566 004

Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

Seminar za zubne tehničare 05.11. 2015.

Objavljeno: utorak, 06 Oktobar 2015

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za zubne tehničare dana 05.11. 2015. sa temom:

1. Primjena CAD/CAM tehnologije u svakodnevnoj praksi (2x45 min.)
    ( Izbor materijala, prednosti i nedostatci, mogućnost kombinovanja sa klasičnim materijalima, dizajniranje u inlab program i izrada na CERAMIC/MC/N glodalici.)

    Predavači : Doc.dr.sc. Emir Berhamović

    Zub.tehničar Amar Canajas

Seminar će se održati u 05.11.2015. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 15:00 sati.
Seminar će biti bodovan sa 5 bodova.

Kotizacija 30 KM

Prijave na telefon 033 266 546 i 061 566 004 do 30.10.2015
Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838