O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

Preventivne zakonske mjere

Poštovani, prezentaciju možete preuzeti na vezi ispod:

Zakon-o-zaštiti-stanovništva-od-zaraznih-bolesti

 

PREVENTIVNE ZAKONSKE MJERE

Seminar za doktore stomatologije 19.02.2016.

Objavljeno: ponedjeljak, 04 Januar 2016

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za doktore stomatologije 19.02. 2016. sa temom:

1. Etičkopravne odgovornosti stomatologa u svjetlu zdravstvene legislative (45 min.)
    Prof. Dr. Amra Vuković
2. Biološke karakteristike zubnih tkiva – uticaj na ishod stomatoloških tretmana (45 min.)
    Doc.Dr. Selma Zukić
3. Dijagnoza incipijentnog karijesa (45 min.)
    Doc.Dr. Anita Bajsman
4. Dizajn pristupnih kaviteta u endodontskoj terapiji (45 min.)
    Doc.Dr. Selma Zukić

Opširnije: Seminar za doktore stomatologije 19.02.2016.

Seminar za stomatologe, stomatološke sestre i zubne tehničare 09.02.2016.

Objavljeno: ponedjeljak, 04 Januar 2016

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za stomatologe, stomatološke sestre i zubne tehničare.

Seminar će se održati u dva dijela.

Prvi dio seminara će se održati dana 09.02. 2016. sa temom:

1. Unapređenje vještina komunikacije 
    (problem, izazovi komunikacije)

Drugi dio seminara će se održati 25.02.2016.

2. Unapređenje vještina komunikacije
     (problem, izazovi komunikacije)

Opširnije: Seminar za stomatologe, stomatološke sestre i zubne tehničare 09.02.2016.

Tweed seminar od 14-15. decembra 2015. godine

Objavljeno: četvrtak, 26 Novembar 2015

Obavještavamo vas da Stomatološka komora Kantona Sarajevo, organizuje Tweed seminar od 14-15. decembra  2015. godine.

Raspored održavanja seminara je:

  • Monday    Dec. 14th  9:00-18:00
  • Tuesday   Dec. 15th 9:00-15:00

 

Program seminara i radionice je:

  • Repetitiion of First order excersise
  • Lecture: “The second order”
  • Bending wire: second order exercise
  • Soldering exercises
  • Lecture: “Diagnosis on Case Reports”
  • Bending wires: construction of  coordinated archwires with first, third and second order
  • Soldering exercises
  • Bending wire: prescription archwires

 

Predavač: Dr Giovanni Biondi

SEMINAR JE BODOVAN SA 5 BODOVA

Kotizacija do 10.12. 2015. U iznosu od 100 KM

Prijave na tel.033 266 546 ili 061 566 004

Uplate vršiti kod UniCredit  Banke na račun Komore KS, broj: 3387202210780838