O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

Preventivne zakonske mjere

Poštovani, prezentaciju možete preuzeti na vezi ispod:

Zakon-o-zaštiti-stanovništva-od-zaraznih-bolesti

 

PREVENTIVNE ZAKONSKE MJERE

Organizovanje seminara za doktore stomatologije 04.12. 2015.

Objavljeno: ponedjeljak, 09 Novembar 2015

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za doktore stomatologije  04.12. 2015. sa temom:

 

1.    Medikametozna terapija u paradontologiji. (45 min.)     
       Doc. dr. sc. Enes Pašić

2.    Savremeni koncept u liječenju fokalnih bolesnika.  (45 min.)
       Doc. dr. sc. Sanja Hadžić

3.    Stomatološki tretman riziko pacijenata. (45 min.)
       Doc.dr. sc. Mirjana Gojkov Vukelić

 

Seminar će biti bodovan sa  6   bodova

Seminar će se održati u 04.12.2015. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 15:00 sati.

Kotizacija  70 KM

Prijave do 30.11.2015. na telefon 033 266 546 i 061 566 004

Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

Seminar za zubne tehničare 05.11. 2015.

Objavljeno: utorak, 06 Oktobar 2015

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za zubne tehničare dana 05.11. 2015. sa temom:

1. Primjena CAD/CAM tehnologije u svakodnevnoj praksi (2x45 min.)
    ( Izbor materijala, prednosti i nedostatci, mogućnost kombinovanja sa klasičnim materijalima, dizajniranje u inlab program i izrada na CERAMIC/MC/N glodalici.)

    Predavači : Doc.dr.sc. Emir Berhamović

    Zub.tehničar Amar Canajas

Seminar će se održati u 05.11.2015. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 15:00 sati.
Seminar će biti bodovan sa 5 bodova.

Kotizacija 30 KM

Prijave na telefon 033 266 546 i 061 566 004 do 30.10.2015
Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

Seminar za stomatologe, stomatološke sestre 12.10. 2015.

Objavljeno: nedjelja, 27 Septembar 2015

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za stomatologe, stomatološke sestre dana 12.10. 2015. sa temom:

1. Metode dijagnostike karijesa (1 sat)
     Predavač : Doc.dr.sc. Anita Bajsman

2. Savremene dileme o biokompatibilnosti dentalnih amalgama (1 sat)
     Predavač : Doc.dr.sc. Anita Bajsman

Seminar će se održati u 12.10.2015. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 15:00 sati.
Seminar će biti bodovan sa 5 bodova.

Kotizacija 30 KM za stomatološke sestre

Prijave na telefon 033 266 546 i 061 566 004 do 10.10.2015
Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838