O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

OBAVJEŠTENJE

Poštovani,

obavještavamo vas da se promocija, kompanije Takara Belmont Global iz Japana koja je bila planirana dana 13. II 2018. u amfiteatru Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, a koju je trebao realizovati g. Atsushi Inamori, glavni eksport menadžer kompanije, zbog bolesti predavača OTKAZANA.

O novom terminu održavanja ćemo vas naknadno obavjestiti.

STOMATOLOŠKA KOMORAKANTONA SARAJEVO

Stručni seminar za doktore stomatologije 25.09.2015

Objavljeno: utorak, 01 Septembar 2015

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za doktore stomatologije 25.09. 2015. sa temom:

1. Neadekvatno djelovanje lokalne anestezije-suvremeni pristup metodama alternativne anestezije (45 min.)
    Prof. dr. sc. Samir Prohić

2. Principi prezervacije alveoli u dentalnoj implantologiji (45 min.)
    Prof..dr. sc. Samir Prohić

3. Klinička upotreba PRF-a u oralno-hirurškoj praksi (45 min.)
    Prof..dr. sc. Sadeta Šečić

4. Stomatološko zbrinjavanje pacijenta pod oralnom antikoagulantnom terapijom sa akcentom na krvave stomatološke intervencije (45 min.)
    Doc.dr. sc. Naida Hadžiabdić

5. Uloga opšteg stomatologa u tretmanu avulziranih zuba

6. Doc.dr. sc. Naida Hadžiabdić

 

Seminar će biti bodovan sa 6 bodova

Seminar će se održati u 25.09.2015. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta

Sarajevo, sa početkom u 14:00 sati.

Kotizacija 100 KM za doktore stomatologije

Prijave do 20.09.2015. na telefon 033 266 546 i 061 566 004

Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

Kurs za doktore stomatologije 28-29.11. 2015.

Objavljeno: ponedjeljak, 10 Avgust 2015

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju kursa za doktore stomatologije 28-29.11. 2015.

 

Izvođač kursa:

Odjel za dentalnu implantologiju Stomatološkog Univerziteta sa klinikama Sarajevo

 

Teme:

  • Implantološko planiranje tretmana za bočni region gornje vilice
  • Anatomija maksilarnog sinusa
  • Tehnika “lateralnog prozora”
  • Materijali koji se koriste kod procedure podizanja dna maksilarnog sinusa s istovremenom ugradnjom dentalnih implantanata
  • Dvofazna tehnika podizanja dna maksilarnog sinusa
  • Komplikacije kod zahvata podizanja dna maksilarnog sinusa

 

Praktični dio na fantomu:

  • Direktno podizanje dna maksilarnog sinusa
  • Indirektno podizanje dna maksilarnog sinusa
  • Prezentacija direktne i indirektne tehnike “sinus lift” na pacijentu

 


Seminar će se održati u 28-29.11.2015. u prostorijama Stomatološkog Univerziteta Sarajevo, sa početkom u 09:00 sati.

Broj učesnika limitiran

Kotizacija 700 KM

Prijave izvršiti na telefon 033 266 546 i 061 566 004 do 01.10.2015.

Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

Kurs za doktore stomatologije 05.09.2015.

Objavljeno: ponedjeljak, 06 Juli 2015

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju kursa za doktore stomatologije 05.09. 2015.

Predavač: Dr.Nicola Derton

Orthodontic Office
Department of Medical, Surgical and Health Sciences
University of Trieste

Opširnije: Kurs za doktore stomatologije 05.09.2015.