O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

Preventivne zakonske mjere

Poštovani, prezentaciju možete preuzeti na vezi ispod:

Zakon-o-zaštiti-stanovništva-od-zaraznih-bolesti

 

PREVENTIVNE ZAKONSKE MJERE

Tweed seminar - predavač: Dr Giovanni Biondi

Objavljeno: utorak, 04 Novembar 2014

Obavještavamo vas da Stomatološka komora Kantona Sarajevo, organizuje Tweed seminar od 5-7. decembra 2014. godine. 

Raspored održavanja seminara je:

Opširnije: Tweed seminar - predavač: Dr Giovanni Biondi

Predavanje na temu ORTOGNATA HIRURGIJA

Objavljeno: srijeda, 26 Novembar 2014

Obavještavamo vas da Stomatološka komora Kantona Sarajevo, 5. decembra 2014. godine, organizuje predavanje na temu: 

ORTOGNATA HIRURGIJA 
Predavač: Dr. Paolo Biondi- Maksilofacijalni hirurg

Opširnije: Predavanje na temu ORTOGNATA HIRURGIJA

Stručni seminar - 12.05.2014

Objavljeno: ponedjeljak, 20 Oktobar 2014

Komora liječnika, doktora stomatologije, zubnih tehničara i stomatoloških sestara Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara

12.05.2014. od 09:00 -18:00 sati u
Multimedijalnoj Sali Stomatološkog fakulteta Sarajevo

sa temom:

Opširnije: Stručni seminar - 12.05.2014