O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

Preventivne zakonske mjere

Poštovani, prezentaciju možete preuzeti na vezi ispod:

Zakon-o-zaštiti-stanovništva-od-zaraznih-bolesti

 

PREVENTIVNE ZAKONSKE MJERE

Predavanje na temu ORTOGNATA HIRURGIJA

Objavljeno: srijeda, 26 Novembar 2014

Obavještavamo vas da Stomatološka komora Kantona Sarajevo, 5. decembra 2014. godine, organizuje predavanje na temu: 

ORTOGNATA HIRURGIJA 
Predavač: Dr. Paolo Biondi- Maksilofacijalni hirurg

Opširnije: Predavanje na temu ORTOGNATA HIRURGIJA

Stručni seminar - 12.05.2014

Objavljeno: ponedjeljak, 20 Oktobar 2014

Komora liječnika, doktora stomatologije, zubnih tehničara i stomatoloških sestara Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara

12.05.2014. od 09:00 -18:00 sati u
Multimedijalnoj Sali Stomatološkog fakulteta Sarajevo

sa temom:

Opširnije: Stručni seminar - 12.05.2014

Stručni seminar 13.06.2014

Objavljeno: četvrtak, 01 Maj 2014

Komora liječnika, doktora stomatologije, zubnih tehničara i stomatoloških sestara Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara dana 13.06.2014. sa temom:

1. Alternativne tehnike lokalne anestezije
Predavač : Prof.dr.sc. Samir Prohić

2. Krvno prenosive infekcije u stomatološkoj praksi-suvremeni pristup
Predavač : Doc.dr.sc. Sadeta Šečić

3. Dentalna implantologija u estetskoj regiji
Predavač : Prof.dr.sc. Samir Prohić

Seminar će se održati u 13.06.2014. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo,
sa početkom u 13:00 sati.

Seminar je bodovan sa 6 bodova.
Prijave na telefon komore 033 266 546 ili 061 566 004 do 05.06.2014.

Kotizacija za doktore 100 KM
Uplate izvršiti do 05.06.2014.
Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838