O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

Preventivne zakonske mjere

Poštovani, prezentaciju možete preuzeti na vezi ispod:

Zakon-o-zaštiti-stanovništva-od-zaraznih-bolesti

 

PREVENTIVNE ZAKONSKE MJERE

Stručni seminar, 12.09.2014

Objavljeno: ponedjeljak, 01 Septembar 2014

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara dana 12.09. 2014. sa temom:

1. Alternativne tehnike lokalne anestezije, predavač: Prof.dr.sc. Samir Prohić
2. Krvno prenosive infekcije u stomatološkoj praksi-suvremeni pristup, predavač : Doc.dr.sc. Sadeta Šečić
3. Dentalna implantologija u estetskoj regiji, predavač : Prof.dr.sc. Samir Prohić

Seminar će se održati u 12.09.2014. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 13:00 sati.

Seminar je bodovan sa 6 bodova.

Prijave na telefon komore 033 266 546 ili 061 566 004 do 05.06.2014.

Kotizacija 100 KM

Uplate izvršiti do 06.09.2014. Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

Stručni seminar

Objavljeno: srijeda, 03 Septembar 2014

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara sa temom:


1. Materijali u dječijoj stomatologiji, predavač Prof. dr.sc. Sedin Kobašlija
2. Metalne krunice u dječijoj stomatologiji, predavač Doc.dr.sc. Nina Marković
3. Kliničke smjernice za sigurnu upotrebu fluorida, predavač Doc.dr.sc. Amila Zukanović

Seminar će se održati u 03.10.2014. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 14 sati.

Seminar je bodovan sa 6 bodova.

Prijave na telefon komore 033 266 546 ili 061 566 004

Kotizacija 80 KM

Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838

Seminar za stomatološke sestre

Objavljeno: ponedjeljak, 01 Septembar 2014

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za stomatološke sestre, dana 12.09. 2014. sa temom:

1. Urgentna stanja u stomatološkoj praksi Predavač : Dr. Dino Dizdarević

Seminar će se održati u 12.09.2014. u Multimedijalnoj sali Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 14:00 sati.

Seminar je bodovan sa 6 bodova.

Prijave na telefon komore 033 266 546 ili 061 566 004 do 10.09.2014. godine.

Kotizacija 30 KM Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838