O B A V J E Š T E NJ E

Poštovani članovi Komore,

na osnovu stava Federalnog ministarstva zdravstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dostavila je Komori informaciju da usluge ubrizgavanja dermalnih filera i botoksa, mogu obavljati samo specijalisti iz plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije, oftamologije te subspecijalisti plastične kirurgije glave i vrata.

Stoga vam sugerišemo da obustavite pružanje navedenih usluga u svojim privatnim stomatološkim ordinacijama, do donošenja podzakonskih i zakonskih akata kojim bi se ova oblast regulirala, u smislu da doktori stomatologije, mogu pružati usluge injektiranja dermalnih filera i botoksa.

OBAVJEŠTENJE

Poštovani,

obavještavamo vas da se promocija, kompanije Takara Belmont Global iz Japana koja je bila planirana dana 13. II 2018. u amfiteatru Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, a koju je trebao realizovati g. Atsushi Inamori, glavni eksport menadžer kompanije, zbog bolesti predavača OTKAZANA.

O novom terminu održavanja ćemo vas naknadno obavjestiti.

STOMATOLOŠKA KOMORAKANTONA SARAJEVO

Orthodontics and dental traumatology: a kaleidoscope of options - 02.06.2017.

Objavljeno: četvrtak, 13 April 2017

SEMINAR I RADIONICA ZA ORTODONTE KOJI SE ODRŽAVAJU 2. I 3. JUNA 2017. GODINE SU SPONZORISANI OD Johnson & Johnson.

Friday, 2017 june 2nd

Orthodontics and dental traumatology:

a kaleidoscope of options.

Prof. Alberto Caprioglio

9.00 -   9.15          Introduction

9.15 - 10.00           Preventive orthodontics and loss of baby teeth

10.00 - 11.00         Management of a traumatized permanent immature tooth

11.00 - 11.30         Coffee break

11.30 - 12.00         Management of a traumatized permanent mature tooth

12.00 - 12.30         Management of an ex-articulated tooth

12.30 - 13.00         Management of edentulous space after a dental trauma

13.00 - 14.30         Lunch

14.30 - 15.00         How to prepare an orthodontic splint

15.00 - 16.30         Hand on course: preparation of an orthodontic splint        

 

Abstract:

Orthodontics has an important role to play in the treatment of patients with dental traumas when one considers the manifold consequences to dental development and various treatment options presently available.

Saznajte više...Orthodontics and dental traumatology: a kaleidoscope of options - 02.06.2017.

Seminar za stomatološke sestre i zubne tehničare - 17.04. 2017.

Objavljeno: petak, 31 Mart 2017

Stomatološka Komora Kantona Sarajevo, obavještava o organizovanju seminara za stomatološke sestre i zubne tehničare dana 17.04. 2017. sa temom:

1. Kontrola infekcije u stomatologiji (60min.) 
    Predavač; Doc dr sc. Alisa Tiro

2. Značaj profesionalne komunikacije u svakodnevnom radu (60min.)
    Predavač; Doc dr sc. Elmedin Bajrić

Seminar će se održati u 17.04.2017. u Amfiteatru Stomatološkog Fakulteta Sarajevo, sa početkom u 15:00 sati.
Seminar će biti bodovan sa 3 boda.

Kotizacija 30 KM

Prijave na telefon 033 266 546 i 061 566 004 do 10.04.2017.
Uplate vršiti kod UniCredit Banke na račun Komore KS, broj 3387202210780838