Kontakt  Poruka:

...........................................


KOMORA LIJEČNIKA-DOKTORA STOMATOLOGIJE,ZUBNIH TEHNIČARA I STOMATOLOŠKIH SESTARA KANTONA SARAJEVO

Sjedište: Ul. Bolnička 4a, 71000 Sarajevo, Tel: 033 266 546, www.dacs.ba