Arhiva vijesti  

Pon 20.05.2013.
STRUČNO I DEMONSTRACIJSKO PREDAVANJE
MODELLMANAGEMENT 1

14.06.2013. godine u amfiteatru Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
Vrijeme održavanja 12:00
Voditelji tečaja:
Doc.dr.sc. Nikša Dulčić, dr.med.dent., spec.prot.med.dent.
viši dent.teh. .Zdravko Tometić
Kotizacija : 50 KM (doktori) / 20 KM (zubni tehničari)

Prijave izvršiti do 10.06.2013. (doktori) 50 KM
Prijave izvršiti do 10.06.2013. (zubni tehničari) 20 KM
Vrijednost 5 bodova


Tečaj se sastoji od teorijskog i demonstracijskog dijela.
Predviđeno trajanje tečaja: 3 sata. Vrijeme održavanja 12:00


PROGRAM

1. Predavanje: „Koncept Model managementa“ (90 min)
U teorijskom dijelu tečaja bit će opisani materijali i postupci pri uzimanju otisaka, njihova pohrana i transport u laboratorij. Zatim će biti prikazano izlijevanje modela pomoću Smartboxa i Smartmixa (AG) te izrada i obrada situacijskih i radnih modela pomoću Giroform (AG) sustava. Prikazane će biti prednosti prijenosa modela u Artex artikulator (AG) pomoću uzimanja međučeljusnih odnosa Artex (AG) obraznim lukom te pravilnim bilježenjem položaja MIK okluzijskim protokolom. Također će biti prikazana individualizacija artikulatora (nagib kondilne staze, Bennettov kut) pomoću protruzijskog i laterotruzijskih registrata. Na kraju će se prikazati razlozi i postupak ubrušavanja modela u položaju MIK u pravilnoj vertikalnoj dimenziji.

2. Demonstracijski prikaz: „Model management1“ (90 min)
U demonstracijskom dijelu tečaja prikazat će se uporaba i montaža Artex (AG) obraznog luka, uporaba prijenosnog stolića te prijenos modela gornje čeljusti u Artex CR (AG) artikulator. Model donje čeljusti će se montirati u artikulator u položaju MIK. Zatim će se prikazati uzimanje protruzijskog i laterotruzijskih registrata te njihova uporaba u individualizaciji artikulatora. Na kraju će biti demonstrirano ubrušavanje modela u položaju MIK u ispravnoj vertikalnoj dimenziji. Svi navedeni postupci su preduvjet za izradu protetskih radova u položaju MIK bez dodatnih ubrušavanja u ustima.

Na predhodno pripremljenim Giroform modelima te na nekom od polaznika tečaja bit će prikazani sljedeći postupci:
a. uzimanje registrata Artex obraznim lukom
b. uzimanje okluzijskog protokola
c. fiksiranje intraoralne vilice na prijenosni stolić
d. artikuliranje modela gornje ozubljene čeljusti u Artex artikulator
e. spajanje modela
f. artikuliranje modela donje ozubljene čeljusti u Artex artikulator
g. uzimanje protruzijskog i 2 laterotruzijska registrata
h. individualizacija Artex artikulatora
i. ubrušavanje modela u Artex artikulatoru u položaju MIK (vertikalna dimenzija) prema okluzijskom protokolu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pet. 03.05.2013.
STRUČNO PREDAVANJE (ELEXXION AG Laser)

Pozivamo vas da prisustvujete besplatnom sručnom predavanju i demonstraciji ELEXXION AG LASERA, koje će se održati 10.05.2013. u 13:00 sati ( amfiteatar stomatološkog fakulteta).
Predavač Mr. ing. Sci Mark Chapman-London (sa dugo- godišnjim iskustvom na području laserske tehnologije).

Program:

1. Prezentacija laserske tehnologije.
2. Upotreba lasera u oralnoj hirurgiji, paradontologiji i implantologiji.
3. Primjena lasera u endodonciji i izbjeljivanju zuba.
4. Značaj lasera u estetskoj stomatologiji.
5. Prednost lasera sa valnom dužinom 810 nm i 20kHZ.
6. Bezbolna terapija LLLT.
7. Prezentavcija sistema za fotodinamsku terapiju periimplantitisa i paradontitisa-uništavanja bakterija, kod endodoncije i paradontologije… PERIO _ GREEN-broj 1 trenutačno na svijetu.