skip to Main Content
Vijest

25. BaSS kongres – 19-21. 05. 2022. godine (produženje roka)

Poštovane kolegice i kolege,

u Sarajevu će se u periodu 19-21. 05. 2022. godine u hotelu Hills održati 25. BaSS kongres. Obzirom na povećanu zainteresovanost posjetilaca skupa rokovi za uplatu rane kotizacije i slanje sažetaka radova produženi su do 31. 03. 2022. godine.

Sve zvanične informacije o navedenom skupu možete naći na zvaničnoj kongresnoj web stranici, kao i na web stranici Udruženja stomatologa u FBiH na linkovima ispod

https://www.e-bass.org/25thcongress/

http://usfbih.org.ba/

Srdačni pozdravi do skorog druženja u Sarajevu!

Organizacioni komitet 25. BaSS kongresa

25. BaSS KONGRES; 19-21. 05. 2022. GODINE; SARAJEVO, HOTEL HILLS

https://www.e-bass.org/25thcongress/  http://usfbih.org.ba/25-bass-kongres-19-21-05-2022-godine/

ROKOVI ZA UPLATU KONGRESNIH KOTIZACIJA I REGISTRACIJA

* Svečana večera nije uključena u cijenu kotizacije za studente, sestre/tehničare i osobe u pratnji

Uplate kotizacija u protuvrijednosti u KM raditi na sljedeći način:
Primalac: Udruženje stomatologa u FBiH
Adresa: Bolnička 4a, 71000 Sarajevo, BiH
Namjena: uplata kotizacije za 25. BaSS kongres
Transakcijski račun: 1610000070990140, Raiffeisen banka Sarajevo
Kotizacija se može uplaćivati i lično u prostorijama Udruženja stomatologa u FBiH uz prethodnu najavu na
broj telefona 061 712 964 svakim radnim danom od 10:00 do 14:00h.

Registracija se kompletira slanjem popunjenog formulara koji se preuzima sa sljedećeg linka
https://www.e-bass.org/25thcongress/registration/ na e-mail adresu bass2020register@gmail.com.

ROKOVI ZA SLANJE SAŽETAKA RADOVA

Rok za prijavu sažetaka radova: 31. 03. 2022. godine
Rok za slanje potvrde o prijemu radova: 07. 04. 2022. godine

Sažeci radova mogu se poslati prema uputama https://www.e-bass.org/25thcongress/guidelines-for-submitting-an-abstract/ na sljedećem linku http://www.e-bass.org/25thcongress/abstract-submission/.
Prezentirajući autori su dužni uplatiti ranu kongresnu kotizaciju do 7 dana nakon potvrde o primanju rada, a
najkasnije do 15. aprila 2022. godine, kako bi sažeci radova bili uvršteni u knjigu sažetaka, a prezentacije
radova uvrštene u kongresni program.

Stomatološka komora Kantona Sarajevo će svim svojim članovima pasivno prisustvo skupu vrjednovati sa 10 bodova, autorima i koautorima poster prezentacija i koautorima usmenih prezentacija dodijelit će se 15 bodova, a usmena prezentacija će se vrjednovati sa 20 bodova.

PREUZMI PDF