skip to Main Content

STRUKTURA

Predsjednik Komore: dr. Nedžad Ljaljević

Upravni odbor

Predsjednik: Prim.dr. Ibrahim Begeta

Članovi: Dr. Ida Mulić, stom.ses. Edita Bašić, dr. Berin Henda, Samir Hadžić