skip to Main Content

PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA

STOMATOLOŠKA KOMORA KANTONA SARAJEVO PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA I NAČINU ISTICANJA NAZIVA PRIVATNE PRAKSE Sarajevo, marta 2018. godine   Na osnovu odredbe člana 222., te u vezi sa odredbom člana…

PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU

STOMATOLOŠKA KOMORA KANTONA SARAJEVO PRAVILNIK O PROVOĐENJU STRUČNOG NADZORA U OBLASTI STOMATOLOGIJE Sarajevo, marta 2018. godine   Na temelju odredbe člana 54. Zakona o stomatološkoj djelatnosti Federacije BiH („Službene novine…

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU I BODOVANJU

KOMORA  LIJEČNIKA - DOKTORA  STOMATOLOGIJE, ZUBNIH  TEHNIČARA i  STOMATOLOŠKIH SESTARA KANTONA  SARAJEVO Pravilnik       o stručnom usavršavanju i bodovanju                                                   I   OPĆE  ODREDBE     …

STATUT STOMATOLOŠKE KOMORE KANTONA SARAJEVO

Na osnovu odredbe člana 221. i 223. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10 i 75/13), a u vezi sa odredbom člana 47. i 68.…