skip to Main Content
25. BaSS Kongres – 19-21. 05. 2022. Godine

25. BaSS kongres – 19-21. 05. 2022. godine

Udruženje stomatologa u FBiH i Udruženje stomatologa RS, pod pokroviteljstvom BaSS vijeća, ovim vas putem žele informisati da će se u periodu 19-21. 05. 2022. godine u hotelu Hills u…